Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DIWYGIAD I DDEFNYDD CYFYNGEDIG YN HEOL PORTAL, TREFYNWY pdf icon PDF 294 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor P Murphy

 

AUTHOR: Nicholas Keyse – Estates Development Manager

 

Tel: 01633 644773

E-mail: nicholaskeyse@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ehangu’r defnyddiau cyfyngedig a osodwyd gan y perchennog tir o Westy (C1) a Defnydd Busnes (B1) i gynnwys Sefydliadau Preswyl (C2).

2.

COMISIYNU TALU-DROS-FFÔN YM MEYSYDD PARCIO SIR FYNWY pdf icon PDF 750 KB

CABINET MEMBER: County Councillor J Pratt

 

AUTHOR: Mark Hand (Head of Placemaking, Regeneration, Highways and Flooding) and Neil Rosser, Car Parks and Civil Enforcement Manager

 

E-mail: markhand@monmouthshire.gov.uk/ Tel: 07773 478579

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytuno i’r cynnig i roi dyfarniad uniongyrchol i PaybyPhone i ddarparu dull talu ychwanegol ar gyfer defnyddwyr ein meysydd parcio gyda’r Cyngor yn talu am y ffi o 4c fesul trafodiad.

3.

ADOLYGU LLEOEDD YSGOL YN NHREF CIL-Y-COED pdf icon PDF 179 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor P Pavia

 

AUTHOR: Matt Jones, Access Unit Manager

 

Tel: 01633 644585

E-mail: matthewdjones@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd trosolwg o’r adborth a dderbyniwyd yn ystod y broses ymgynghori statudol yn ymwneud â’r cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Gynradd Dewstow ac Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru yr Archesgob Rowan Williams.

 

Cytunwyd i ymrwymo i broses ymgynghori statudol pellach yn ystod tymor yr Hydref, 2021 yn ymwneud â Lleoedd mewn Ysgolion Cynradd Cyfrwng Saesneg, gan alluogi ymgysylltu ehangach a mwy manwl gyda’r rhanddeiliaid allweddol.