Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

2.

TALIADAU POLISI CYNLLUNIO AR GYFER GWASANAETHAU SY'N YMWNEUD Â CHYFLWYNO SAFLEOEDD YMGEISIOL pdf icon PDF 349 KB

Cynghorydd Sir Bob Greenland

 

 

Craig O’Connor  (Pennaeth Cynllunio)

Rachel Lewis  (Rheolwr Polisi Cynllunio)

 

 

Rhif: 01633 644849

E Bost: craigo’connor@monmouthshire.gov.uk

Rhif: 01633 644827

E Bost: rachellewis@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bod yr Aelod Cabinet dros Lywodraethu a Chynllunio Strategol yn cymeradwyo gweithredu amserlen codi tâl ar gyfer cyhoeddi'r Model Hyfywedd Datblygu i ddatblygwyr/hyrwyddwyr safleoedd, er mwyn cynnal arfarniad hyfywedd ariannol o gyflwyno safle ymgeisiol.