Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Darpariaeth Gwasanaethau Treftadaeth Ar y Cyd pdf icon PDF 657 KB

Cabinet Member:      County Councillor R J W Greenland

           

                                   

Report Author:          Amy Longford, Heritage Manager

 

Contact Details:        Tel: 01633 644877 / 07738 187594

                                    E-mail: amylongford@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Awdurdodwyd y dilynol

 

Ymestyn yr arferion gwaith a gaiff eu rhannu a nodir yn Atodiad A hyd fis Rhagfyr 2021;

Ymestyn y contract ar gyfer swydd D a gynhelir gan Gyngor Sir Fynwy ond a gyllidir yn uniongyrchol gan CBST am gyfnod o leiaf 12 mis.