Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

4.

ARCHAEOLEG MEWN CYNLLUNIO, CYNGOR CYNLLUNIO pdf icon PDF 235 KB

CABINET MEMBER:             COUNTY COUNCILLOR RJW GREENLAND

 

AUTHOR:

Craig O’Connor, Head of Planning.

Amy Longford, Heritage Manager

Susan Hall, Principal Planning Policy Officer

 

 

CONTACT DETAILS:

Craig O’Connor – Head of Planning

Tel: 01633 644849

E-mail: craigoconnor@monmouthshire.gov.uk

Amy Longford – Heritage Manager

Tel: 01633 644877

E-mail: amylongford@monmouthshire.gov.uk

 

Susan Hall – Principal Planning Policy Officer

Tel: 01633 644828

Email:  susanhall2@monmouthshire.gov.uk

AUTHOR:

Craig O’Connor, Head of Planning.

Amy Longford, Heritage Manager

Susan Hall, Principal Planning Policy Officer

 

 

CONTACT DETAILS:

Craig O’Connor – Head of Planning

Tel: 01633 644849

E-mail: craigoconnor@monmouthshire.gov.uk

Amy Longford – Heritage Manager

Tel: 01633 644877

E-mail: amylongford@monmouthshire.gov.uk

 

Susan Hall – Principal Planning Policy Officer

Tel: 01633 644828

Email:  susanhall2@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r dilynol:

Mabwysiadu Archaeoleg mewn Cynllunio, Nodyn Cyngor Cynllunio

Mabwysiadu’r newid ffiniau i’r Fenni, Trefynwy a Thryleg

Mabwysiadu Ardal Sensitif o ran Archaeoleg (ASA) Tyndyrn