Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Croeso ac Ymddiheuriadau.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar ddydd Mercher, 15fed Mehefin 2022 a’r materion sy’n codi. pdf icon PDF 61 KB

3.

Adroddiad Blynyddol pdf icon PDF 464 KB

4.

Diweddariad ar y Cyfansoddiad

5.

Diweddariad ar yr Aelodaeth pdf icon PDF 108 KB

-       Nodi dyddiad ar gyfer Dysgu/Anwytho proffesiynol CYS 

 

6.

GCA CGM – Diweddariad Partner pdf icon PDF 355 KB

-          Adnoddau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Llywodraeth Cymru

-          Diweddariad Estyn  

-          Darpariaeth monitro a’r ffordd ymlaen 

-          HMD 2023 HMD – Pobl Gyffredin

 

 

7.

CCYSAGauC pdf icon PDF 418 KB

-          Derbyn a nodi’r cofnodion drafft o’r cyfarfodydd  CCYSAGauC

-          Nodi dyddiadau’r cyfarfodydd CCYSAGauC ar gyfer y dyfodol a’n cadarnhau cynrychiolaeth:

 

Hydref – Blaenau Gwent (Dydd Mercher, 16eg Tachwedd am 1.00p.m, Microsoft Teams)

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Unrhyw Fusnes Arall

9.

Cadarnhau dyddiad y cyfarfod CYS nesaf – 15fed Chwefror 2023

Dyddiadau arfaethedig 2023/24

 

14eg Mehefin 2023

8fed Medi 2023

8fed Rhagfyr 2023

8fed Mawrth 2024