Agenda

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol - Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 3.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

I nodi cofnod y cyfarfodydd blaenorol: pdf icon PDF 145 KB

·        12fed Rhagfyr 2023

·        7fed Chwefror 2024 (Arbennig)

·        26ain Chwefror 2024 (Panel Recriwtio CYS)

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cymwysterau

·        Cymhwyster Bydolygon:  Agored Cymru - Frances Lee (Cliciwch ar y ddolen i’w ddarllen o flaen llaw)

 

https://www.agored.cymru/Unedau-a-Chymwysterau/Craidd-Dysgu/Archwilio-Bydolygon

 

·        Canlyniadau Arholiadau 2023

·        Rhifau ar Safon UG / Uwch

 

5.

Trafodaeth ar Aelodaeth Gyfredol pdf icon PDF 199 KB

6.

Diweddariad Dysgu Proffesiynol

7.

Busnes CCYSAGauC: pdf icon PDF 540 KB

 

1.      Cofnodion Drafft Cyfarfod yr Hydref a gynhaliwyd ar 25ain Hydref 2023

2.      Pwyllgor Gweithredol CYSAGauC: Enwebiadau ar gyfer aelodau newydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Unrhyw Fater Arall

9.

Dyddiadau cyfarfodydd 2024/25

·        12fed Mehefin 2024

·        11eg Medi 2024

·        18fed Rhagfyr 2024

·        19eg Mawrth 2025