Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau a Chroeso

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Ystyried adborth gan Lywodraeth Cymru a chyngor gan Swyddogion yng nghyswllt y Drafft Faes Llafur a Gytunwyd.

5.

Cytuno ar ddrafft Terfynol y Maes Llafur a Gytunwyd ar gyfer ymgynghoriad

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cadarnhau cofnodion y Gynhadledd ar y Maes Llafur a Gytunwyd a gynhaliwyd ar y dyddiadau dilynol: pdf icon PDF 20 KB

1.    9 Mawrth 2022 (Gwaddol)

2.    9 Mawrth 2022

3.    28 Mawrth 2022

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Camau Nesaf a dyddiad y cyfarfod nesaf