Agenda

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Croeso ac Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Penodi Is-gadeirydd

3.

Datganiadau o Fuddiant

4.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

5.

Diweddariad gan y Cynghorydd Addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

6.

Busnes CYSAG Cymru pdf icon PDF 526 KB

1.    Ethol Is-gadeirydd

2.    Etholiadau i’r Pwyllgor Gweithredol

3.    Diwygiadau i’r Cyfansoddiad

4.    Cyfarfod Haf a CCB: dydd Mercher 29 Mehefin. Cynhelir y prif gyfarfod arferol yn y bore, gyda CCB i ddilyn. 3 lle ar gyfer cynrychiolwyr ynghyd â Chynghorydd Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Unrhyw Fater Arall

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd dilynol pdf icon PDF 153 KB

·         CYSAG – 15 Chwefror 2022

Cynhadledd Maes Llafur a Gytunwyd – 23 Mai 2022

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cadarnhau dyddiad y cyfarfod nesafg sef 20 Gorffennaf 2022