Agenda

Pwyllgor safonau - Dydd Llun, 10fed Hydref, 2022 10.00 am

Lleoliad: Conference Room - Usk, NP15 1AD. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Penodi Is-gadeirydd

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 161 KB

6.

Cod Ymddygiad a Llywodraethwyr Ysgol

7.

Adolygiad o’r Fframwaith Safonau Moesegol (Adroddiad Penn) pdf icon PDF 540 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon PSOW 2021-22 pdf icon PDF 10 MB

9.

Llythyr Blynyddol PSOW at Gyngor Sir Fynwy pdf icon PDF 111 KB

10.

Adroddiad Blynyddol APW 2021-22 pdf icon PDF 251 KB

11.

Hyfforddiant Cod Ymddygiad 2022-23

12.

Dyddiad cyfarfod nesaf 6 Chwefror 2023