Agenda

Lleoliad: Conference Room - Usk, NP15 1AD. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Y CYNLLUN CYMORTH DISGRESIYNOL COSTAU BYW pdf icon PDF 294 KB

Rhanbarthau/Wardiau a Effeithir: Pob un

 

Pwrpas: Cytuno ar Gynllun Cymorth Disgresiynol  Costau Byw Sir Fynwy er mwyn dosbarthu £498,551 o gyllid i gefnogi’r sawl sydd wedi eu heffeithio fwyaf gan yr argyfwng Costau Byw.  

 

Awdur: Judith Langdon, Rheolwr Arloesi Cyfiawnder Cymdeithasol

 

Manylion Cyswllt: judithlangdon@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

GRŴP GWAITH CRONFA’R EGWLYS YNG NGHYMRU pdf icon PDF 210 KB

Rhanbarthau/Wardiau a Effeithir: Pob un

 

Pwrpas:Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno argymhellion i’r Cabinet o’r Rhestr o Geisiadau ar gyfer Cyfarfod 9 o’r Gr?p  Gwaith Cronfa’r Eglwys yng Nghymru sydd i’w gynnal ar 3ydd Mawrth 2022.

 

Awdur:David Jarrett – Uwch Gyfrifydd –  Cymorth Busnes Cyllid Canolog

 

Manylion Cyswllt: davejarrett@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol: