Agenda

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

NODAU STRATEGOL CORONAFEIRWS: CYNNYDD A CHAMAU NESAF pdf icon PDF 693 KB

Adran/Wardiau yr Effeithir Arnynt: Y cyfan

 

Diben:Rhoi trosolwg o’r cynnydd ar y nodau strategol a osodwyd gan y Cabinet i lywio cyfnod ymateb y pandemig Coronafeirws, a chyfathrebu diben diwygiedig wrth i’r sir ddechrau datgloi a’r cyngor yn pontio tuag at adfer ac agor ein sir yn ddiogel.

 

Awdur: Matthew Gatehouse, Pennaeth Polisi a Llywodraethiant

Richard Jones, Rheolwr Perfformiad

 

Manylion Cyswllt:matthewgatehouse@monmouthshire.gov.uk

richardjones@monmouthshire.gov.uk

 

 

Dogfennau ychwanegol: