Agenda and decisions

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: To watch the meeting: https://join-emea.broadcast.skype.com/monmouthshire.gov.uk/f31b389fe2984317ac5946953f7e94a4 

Eitemau
Rhif eitem

3a

STRATEGAETH ASESIAD O RISG YR AWDURDOD CYFAN

Divisions/Wards Affected: All

 

Purpose:

To provide Cabinet with an overview of the current strategic risks facing the authority.

To seek Cabinet approval of the whole authority strategic risk assessment.

 

Author: Richard Jones, Performance Manager; Emma Davies, Performance Officer

 

Contact Details: Richardjones@monmouthshire.gov.uk; emmadavies@monmoutshhire.gov.uk

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r asesiad risg strategol a welir yn atodiad 1 fel asesiad realistig ac arfarniad wedi ei gefnogi â thystiolaeth o’r risgiau strategol sy’n wynebu’r awdurdod dros y dair blynedd nesaf.

3b

CoCoRE 5G TESTBED pdf icon PDF 156 KB

Division/Wards Affected: All

 

Purpose: To provide an information only update for Members on ‘Connected Communities in the Rural Economy’ (CoCoRE), a 5G Testbed pathfinder project.

 

Author: Cath Fallon, Head of Enterprise and Community Animation

 

Contact Details: cathfallon@monmouthshire.gov.uk

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

Derbyniwyd at ddibenion gwybodaeth.

3c

GWELEDIGAETH SIR FYNWY 2040: 'TYFU EICH BUSNES YN SIR FYNWY' - PROSBECTWS MEWNFUDDSODDIAD DRAFFT pdf icon PDF 582 KB

Division/Wards Affected: All

 

Purpose: To present the draft ‘Vision Monmouthshire 2040: ‘Growing your Business in Monmouthshire’ Inward Investment Prospectus.  The drafting of this Prospectus follows the approval of the Economic Growth and Ambition Statement by Cabinet in November 2019, which set the economic ambition for the County.

 

The purpose of the ‘Vision Monmouthshire 2040: ‘Growing Your Business in Monmouthshire’ Prospectus is to work alongside the Economic Growth and Ambition Statement and the Replacement Local Development Plan (RLDP).    The documents will work collectively in identifying and encouraging suitable employment sites and premises for development.  The Prospectus will be followed by a more detailed ‘Monmouthshire Business Growth and Enterprise Strategy' setting the scene for Monmouthshire’s growing ‘inclusive economy’.

 

Author: Cath Fallon (Head of Enterprise and Community Animation)

 

Contact Details: cathfallon@monmouthshire.gov.uk

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r ‘Gweledigaeth Sir Fynwy 2040: ‘Tyfu eich Busnes yn Sir Fynwy’ - Prosbectws Mewnfuddsoddiad (Atodiad A)

3d

CYNLLUN TACTEGOL SRS A THREFNIADAU LLETYA YN Y DYFODOL

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r Cynllun Tactegol SRS sy’n cefnogi cyflawni nodau strategol hir dymor yr SRS a’i bartneriaid fel yr amlinellir yn y strategaeth SRS 2016-20.

 

Bod y Cabinet yn cydnabod bwriad strategol Bwrdd Strategol y SRS i ddi-gomisiynu’r neuaddau data bresennol, gan symud y ddarpariaeth i neuadd ddata fasnachol, a symud at gwmwl Microsoft Azure neu atebion cwmwl SAAS eraill yn y dyfodol.

 

Yn ôl y gofyn bydd y Cabinet neu’r Cyngor yn derbyn achosion busnes yn y dyfodol a phan na fydd modd i ofynion buddsoddi gael eu hamsugno gan yr SRS heb adnoddau, i gynyddu cyfraniadau partneriaid neu fuddsoddiad un-tro gan bartneriaid.

3e

CYNNIG AR SEILWAITH DIGIDOL - BENTHYCIAC FASNACHOL

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

Gohiriwyd yr eitem