Agenda

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Medi 2022 pdf icon PDF 334 KB

3.

Datganiadau o Fuddiant

4.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

5.

Cyhoeddiad y Cadeirydd pdf icon PDF 331 KB

6.

Adroddiadau’r Cyngor:

6a

CYNLLUN CYMUNEDOL A CHORFFORAETHOL pdf icon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

6b

YMATEB I’R ANGEN BRYS AM ANHEDDAU

6c

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021/22 Y CYFARWYDDWR GOFAL CYMDEITHASIOL, DIOGELU AC IECHYD pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

6d

ADRODDIAD GWERTHUSO DIOGELU EbrilL 2021 – Mawrth 2022 pdf icon PDF 816 KB

Dogfennau ychwanegol:

6e

PENODI I GORFF ALLANOL – CYNGOR IECHYD CYMUNED ANEURIN BEVAN pdf icon PDF 108 KB

7.

Cynigion i’r Cyngor:

7a

Cyflwynir gan y Cyngorydd Sir Jayne McKenna

Yn dilyn datganiad y Cyngor ym mis Medi am Ardrethhi Anomestig, mae’r Cyngor hwn yn:

 

·       Cydnabod y storm berffaith o heriau sy’n wynebu busnesau canol trefi yn Sir Fynwy y gaeaf hwn

·       Galw ar y weinyddiaeth i ystyried camau i annog siopa lleol yn y cyfnod cyn y Nadolig 2022, yn cynnwys parcio am ddim a thrafnidiaeth gyhoeddus am ddim ar benwythnosau.

 

8.

Cwestiynau gan Aelodau

8a

Gan y Cynghorydd Sir Jan Butler i’r Cynghorydd Sir

Pa sylwadau a wnaeth y weinyddiaeth i Lywodraeth Cymru am ddiogelwch ffordd ar yr A4042?

 

8b

Gan y Cynghorydd Sir Paul Pavia i’r Cynghorydd Sir Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd

A fydd yr Aelod Cabinet yn gwneud datganiad am adolygiad sir-gyfan o feysydd parcio y mae’r Cyngor yn eu rheoli?

 

8c

Gan y Cynghorydd Sir Paul Pavia i’r Cynghorydd Sir Rachel Garrick, Aelod Cabinet dros Adnoddau

Pa asesiad a wnaeth yr Aelod Cabinet ynghylch effaith cynnydd mewn prisiau ynni ar gyllidebau ysgol eleni?

 

8d

Gan y Cynghorydd Sir Christopher Edwards i’r Cynghorydd Sir Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd

A all yr aelod cabinet hysbysu’r cyngor am gynnydd gyda’r cais am gyllid grant i Lywodraeth Cymru yn 2022/23 ar gyfer cynllun llwybrau diogelach mewn cymunedau ar gyfer gwaith gwella diogelwch ffordd ar gyfer Heol St Lawrence (rhwng Lôn Kingsmark a chylchfan y Cae Râs).

 

8e

Gan y Cynghorydd Sir Lisa Dymock i’r Cynghorydd Sir Sara Burch, Aelod Cabinet dros Gymunedau Cynhwysol ac Actif

Pa gamau gweithredu mae’r weinyddiaeth yn eu cymryd i wella cyfleusterau ar gyfer pobl ifanc yn ardal Cil-y-coed yn y 12 mis nesaf?

 

9.

Y Cyfarfod Nesaf – 1 Rhagfyr 2022