Agenda

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Ethol Cadeirydd y Cyngor ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2022/23

4.

Penodi Is-gadeirydd y Cyngor ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2022/23

5.

Caiff yr eitemau dilynol eu gohirio i gyfarfod y Cyngor Sir a gynhelir ar 19 Mai 2022

5a

Ethol Arweinydd y Cyngor Sir a derbyn hysbysiad o ddirprwyadau gan yr Arweinydd (apwyntiadau i’r Cabinet)

5b

Cynrychiolaeth Grwpiau Gwleidyddol

5c

Penodiadau i Bwyllgorau

5d

Penodiadau i Gyrff Allanol