Agenda

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 143 KB

4.

Cod Ymddygiad/Safonau Ymarfer - cyhoeddus/swyddogion, cyhoeddus/aelodau

5.

Cymorth/Gwybodaeth Aelodau

6.

Deddf Etholiadau 2022 - Hunaniaeth Pleidleisiwr pdf icon PDF 296 KB

7.

Y Flaenraglen Waith pdf icon PDF 320 KB

8.

Cyfarfod Nesaf - 21 Tachwedd 2022