Agenda

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Nodi penodiad y Cynghorydd Sirol David Jones yn Gadeirydd

2.

I benodi Is-gadeirydd

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Adborth Sefydlu

6.

Amseru Cyfarfodydd y Cyngor pdf icon PDF 261 KB

7.

Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd

8.

Trafod datblygiad y Flaenraglen Waith

9.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8fed Tachwedd 2021 pdf icon PDF 134 KB

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 26 Medi 2022 am 14:00pm