Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 8fed Mai, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 28 KB

4.

Ystyried yr adroddiadau canlynol am Geisiadau Cynllunio gan y Prif Swyddog, Cymunedau a Lle (atodir copïau):

4a

Cais DM/2020/01438 – Datblygu 15 annedd (9 fforddiadwy a 6 marchnad agored) a datblygiad a seilwaith arall cysylltiedig. Tir oddi ar Heol Tŷ Gwyn, Felinfach, NP4 0HU. pdf icon PDF 252 KB

4b

Cais DM/2024/00206 – Tystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer defnydd arfaethedig yr eiddo fel cartref Byw â Chymorth ar gyfer 5 unigolyn oedrannus (dosbarth defnydd C3): 28 Cilgant Jasper Tudor, Llan-ffwyst, Sir Fynwy, NP7 9AZ. pdf icon PDF 175 KB

5.

ER GWYBODAETH - Yr Arolygiaeth Gynllunio – Penderfyniadau Apêl a Dderbyniwyd:

5a

Rose Cottage, Grange Wood, Knollbury, Magwyr. pdf icon PDF 193 KB

5b

Wisteria Lodge, Sandy Lane, Caerwent Brook, Caerwent pdf icon PDF 192 KB

6.

Apeliadau Cynllunio a dderbyniwyd -0 1 Ionawr i 31 Mawrth 2024. pdf icon PDF 111 KB