Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Please note that in order to watch this meeting online via Microsoft Teams you may need to download the Teams app to your device. The meeting will be available to watch after the event on our youtube channel. 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 145 KB

4.

Ystyried yr adroddiadau Cais Cynllunio canlynol gan y Prif Swyddog Menter (amgaeir copïau):

4a

Cais DM/2018/02082 - Amrywio amod 9 cais blaenorol M/8467- Dyddiad y Penderfyniad: 11/06/2003 - i ganiatáu defnydd B1, B2 a B8 ar y safle. Parc Ewro Gwent, Bareland Street, Magwyr. pdf icon PDF 344 KB

4b

Cais DM/2019/00727 - Dymchwel garej trwsio a storio cerbydau, adeiladu dau annedd ar wahân gyda garejys a storfa arddio. Gwaith i gynnwys adlinio mynediad presennol a chreu tramwyfeydd preifat. Uned 1, New Barn Workshops, Llanarfan. pdf icon PDF 218 KB

4c

Cais DM/2020/00234 - Codi 2 x 4 annedd preswyl ar wahân. Pathways, Vinegar Hill, Gwndy. pdf icon PDF 371 KB

4d

Cais DM/2020/00537 - Estyniad domestig deulawr. Rear Barn, Manor Farm, St Bride's Road, Saint-y-brid, Cil-y-coed. pdf icon PDF 138 KB

4e

Cais DM/2020/00616 - Cadw ffens bren agos bresennol 1.65m a lleihau lefel bresennol y ddaear tua 300mm. 21 Jasper Tudor Crescent, Llan-ffwyst, Y Fenni, NP7 9AZ. pdf icon PDF 43 KB

4f

Cais DM/2020/00883 - Amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio DM/2019/01480 i alluogi parcio hyd at 4 carafanau teithiol ar y safle at y defnydd a ganiateir o dan ganiatâd cynllunio DM/2019/01480, a dileu amod 4 (y cyfyngiad ar gydsyniad personol) o ganiatâd cynllunio DM/2019/01480. Tir gyferbyn â Sunnybank, A48 Crug i Gylchfan Parkwall, Crug, Sir Fynwy. pdf icon PDF 332 KB