Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Please note that in order to watch this meeting online via Microsoft Teams you may need to download the Teams app to your device. The meeting will be available to watch after the event on our youtube channel. 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 166 KB

4.

Ystyried adroddiadau’r Ceisiadau Cynllunio dilynol gan y y Prif Swyddog – Menter (atodir copïau):

4a

Cais DM/2019/00225 – Codi annedd gweithiwr menter gwledig ac uned farchogaeth gysylltiedig ar gyfer hyfforddiant a gogor ynghyd â newid defnydd o gwrs golff i ddefnydd marchogaeth. Clwb Golff Alice Spring, Heol Kemeys, Kemeys Commander. pdf icon PDF 410 KB

4b

Cais DM/2019/00332 – Annedd gweithiwr fferm. Annedd Newydd Gweithiwr Fferm, Heol Castell Gwyn, Castell Gwyn, Llandeilo Croesenni, Sir Fynwy. pdf icon PDF 381 KB

4c

Cais DM/2019/01062 – Cynnig i addasu ac ymestyn hen feudy a sied wyna yn ddwy uned breswyl. Unedau 6 a 7 Fferm Cayo, Heol Llanfecha, Llandenni, Brynbuga. pdf icon PDF 308 KB

4d

Cais DM/2019/01214 – Dymchwel y sied bwa tun grymog bresennol a chodi annedd breswyl deulawr yn lle hynny. Tir ger 13 Cilgant Fosterville, y Fenni. pdf icon PDF 184 KB

4e

Cais DM/2019/02041 – Cynnig am estyniad 2 lawr i’r annedd bresennol yn lle’r estyniad presennol. Fferm New House, Felinfach, Sir Fynwy, NP4 0UD. pdf icon PDF 62 KB

4f

Cais DM/2019/02081 – Newid defnydd ysgubor i ddefnydd B1 yn cynnwys cladin newydd. Ysgubor i ogledd Forest View, Fferm Penterry, Heol Chapel Hil, Penteri, St Arvans. pdf icon PDF 202 KB

4g

Cais DM/2020/00070 – Caniatâd hysbysebu ar gyfer un arwydd sy’n sefyll ar ben ei hun. Parc Fferm Rhaglan, Heol Cas-gwent, Rhaglan, NP15 2EN. pdf icon PDF 32 KB

5.

ER GWYBODAETH – Yr Arolygiaeth Cynlluno – Penderfyniadau Apeliadau:

5a

10 Yew Tree Wood, Bayfield, Cas-gwent. pdf icon PDF 64 KB

5b

Addasu Ysgubor yn 33 Heol Kymin, The Kymin, Trefynwy - costau. pdf icon PDF 59 KB

5c

Addasu Ysgubor yn 33 Heol Kymin, Y Kymin, Trefynwy pdf icon PDF 75 KB

5d

The Lodge, Mount Way, Cas-gwent. pdf icon PDF 69 KB

6.

Apeliadau Cynllunio a Dderbyniwyd (adroddiad i ddilyn). pdf icon PDF 181 KB