Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 158 KB

4.

I ystyried yr adroddiadau Cais Cynllunio canlynol o’r Prif Swyddog – Menter (copïau ynghlwm)

4a

Cais DC/2016/01342 – Trosiad, estyniad ac estyniad to “mansard” i’r eiddo er mwyn ffurfio 21 uned breswyl gyda pharcio beiciau a cherbydau a chyfleusterau sbwriel ac amwynder ar y safle. Tŷ Newbridge, Stryd Tudur, Y Fenni, NP7 5LH. pdf icon PDF 179 KB

4b

Cais DM/2019/00136 – Newid defnydd tir amaethyddol er mwyn sefydlu 5 cell glampio a bloc tŷ bach/cawod newydd. Tir ar Fferm Broadstone, Heol Dug Efrog, ger Staunton, Trefynwy. pdf icon PDF 152 KB

4c

Cais DM/2019/00426 – Newid defnydd llawr gwaelod (ac islawr bach) o siop Dosbarth A1 wag i werthwr tai Dosbarth A2. 22-23 Sgwâr Agincourt, Trefynwy, NP25 3DY. pdf icon PDF 139 KB

4d

Cais DM/2019/00938 – Newid i amod 2 (hoffwn addasu dyluniad cefn yr eiddo) yn ymwneud â DC/2015/01588. 34 Stryd Maryport, Brynbuga, NP15 1AE. pdf icon PDF 88 KB

4e

Cais DM/2019/00997 – Uned symudol newydd arfaethedig i ffurfio dau ddosbarth, tai bach, cegin ac ystafell gotiau. Ysgol Gymraeg Y Fenni, Heol Dewi Sant, Y Fenni, NP7 6HF. pdf icon PDF 89 KB

4f

Cais DM/2019/01017 – Newid defnydd o garej i lety gwyliau. Garej dwbl sy’n Bodoli Eisoes yn Y Chateau, yr A466 Cwrt Catchmays i Bont Bigsweir, Llaneuddogwy, Trefynwy pdf icon PDF 88 KB

4g

Cais DM/2019/01186 – Ychwanegu ystafell wydr at lain 2 o ganiatâd sydd wedi’i roddi DC/2015/01588. 34 Stryd Maryport, Brynbuga, NP15 1AE. pdf icon PDF 95 KB

4h

Cais DM/2019/01320 – Estyniad llawr cyntaf er mwyn creu ystafell wely newydd. 21 Ethley Drive, Rhaglan, NP15 2FD. pdf icon PDF 57 KB

4i

Cais DM/2019/01327 – Cymeradwyaeth gynllunio am swyddfa heddlu sy’n bodoli eisoes (wedi’i gosod Hydref 2018) ac uned ychwanegol ar gyfer loceri, bagiau chwilio ac arfwisg corff. Gorsaf Dân Y Fenni, Heol Henffordd, Y Fenni, NP7 5PU. pdf icon PDF 71 KB

5.

Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Datblygiad Mewnlenwi Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Sir Fynwy pdf icon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Archeoleg yng Nghynllunio Drafft, Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Sir Fynwy, Nodyn Cyngor Cynllunio. pdf icon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ER GWYBODAETH – Yr Arolygiaeth Gynllunio – Penderfyniadau Apêl wedi’i Dderbyn:

7a

26 Heol San Siôr, Cas-gwent. pdf icon PDF 67 KB

7b

Magor Pill Farm, Whitewall, Magwyr. pdf icon PDF 75 KB

7c

Yew Tree Cottage, Rhaglan i’r A449, Rhaglan. pdf icon PDF 60 KB