Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 191 KB

4.

Ystyried yr adroddiadau am y Ceisiadau Cynllunio dilynol gan y Prif Swyddog, Cymunedau a Lle (atodir copïau):

4a

Cais DM/2020/00762 – Cais cynllunio llawn ar gyfer newid defnydd y ganolfan ymwelwyr yn Llandegfedd, i alluogi defnyddio’r adeilad ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau ac i ymestyn yr oriau agor a gymeradwywyd gan ganiatâd cynllunio DC/2012/00442. Canolfan Ymwelwyr, Canolfan Ymwelwyr Llangefedd, Heol Croes-gweddyn, Coed-y-Paen, Sir Fynwy. pdf icon PDF 742 KB

4b

Cais DM/2020/00763 – Cais cynllunio llawn ar gyfer newid defnydd y cyfleuster chwaraeon dŵr yn Llandegfedd i alluogi defnyddio’r adeilad ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau ac i ymestyn yr oriau agor a gymeradwywyd dan ganiatâd cynllunio DC/2012/00317. Canolfan Chwaraeon Dŵr, Canolfan Ymwelwyr Llandegfedd, Heolk Croes-gweddyn, Coed-y-Paen, Sir Fynwy. pdf icon PDF 753 KB

4c

Cais DM/2021/00036 – Cynnig am swyddfa, derbynfa, siop ac annedd rheolwr. Tir i’r de o Alice Springs, Kemeys Road, Kemeys Commander, Brynbuga, Sir Fynwy.. pdf icon PDF 171 KB

5.

ER GWYBODAETH – Yr Arolygiaeth Cynllunio – Penderfyniadau Apeliadau a gafwyd

5a

60 Old Barn Way, Y Fenni. pdf icon PDF 208 KB

5b

Arosfa, Llanfair Iscoed, Cas-gwent. pdf icon PDF 232 KB

5c

The Cotlands, Beacon Road, Tryleg. pdf icon PDF 171 KB

5d

Little Cider Mill Barn, Heol Tre-Herbert, Croesyceiliog, Cwmbran. pdf icon PDF 166 KB