Cyfarfod

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 3ydd Ionawr, 2023 2.00 pm, MOVED

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Lleoliad arfaethedig: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: The January 2023 Planning Committee meeting has been moved and will now be held on Wednesday 11th January 2022 at 2.00pm.