Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 160 KB

4.

Ystyried yr adroddiadau am Geisiadau Cynllunio gan y Prif Swyddog, Cymunedau a Lle (copïau wedi eu hatodi):

4a

DM/2019/01684: Newid y defnydd o dir amaethyddol i storfa B8 – Tir i’r de o Garej Bryn, B4598 Llangattock Lodge i Heol Kemeys, Penpergwm, Sir Fynwy pdf icon PDF 161 KB

4b

DM/2020/00762: Cais cynllunio llawn ar gyfer newid y defnydd o’r ganolfan ymwelwyr yn Llandegfedd, er mwyn caniatáu’r defnyddio’r adeilad ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau ac ymestyn yr oriau agor a gafodd eu cymeradwyo fel rhan o’r caniatâd cynllunio DC/2012/00442 - Y Ganolfan Ymwelwyr, Canolfan Ymwelwyr Llandegfedd Heol Croes-gweddyn, Coed-y-Paen, Sir Fynwy pdf icon PDF 606 KB

4c

DM/2020/00763 Caniatâd ar gyfer newid y defnydd o’r cyfleuster chwaraeon dŵr yn Llandegfedd er mwyn caniatáu’r defnyddio’r adeilad ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau ac ymestyn yr oriau agor a gafodd eu cymeradwyo fel rhan o’r caniatâd cynllunio DC/2012/00317 – Canolfan Chwaraeon Dŵr, Canolfan Chwaraeon Dŵr Llandegfedd, Heol Croes-gweddyn, Coed-y-Paen pdf icon PDF 750 KB

4d

DM/2021/00357 Darparu 120 o anheddau ar barseli B a C2 – Ferm Rockfield, Gwndy, Sir Fynwy, NP26 3EL pdf icon PDF 219 KB

4e

DM/2021/02005 Diwygio’r Apêl a Ganiatawyd APP/E6840/A/17/3168486 er mwyn creu maes ychwanegol (7 to 8) gan addasu’r cynllun, dyluniad a gwelliannau ecolegol. - Tir Cyfagos at Fferm Upper Maerdy, Red Hill i’r B4235, Llangeview Sir Fynwy

4f

DM/2022/00484 Cais cynllunio llawn ar gyfer adeiladu 9 o anheddau gan gynnwys mynediad, draenio, tirlunio, y gwaith peirianneg ar gwaith seilwaith - Tir yn yr Hen Dŷ’r Degwm, Heol yr Eglwys, Gwndy, NP26 3EN pdf icon PDF 258 KB

4g

DM/2022/00969 Adeiladu ffrâm dur ar gyfer tynnu a chanio dŵr ffynnon – Fferm Tump, Heol Brynbuga, Llantrisant, NP15 1LU pdf icon PDF 169 KB

5.

ER GWYBODAETH – yr Arolygiaeth Gynllunio – Penderfyniadau am Apeliadau sydd wedi eu Derbyn

5a

CAS-01509-P1Z2X3 - 2-4 Stryd Monnow, Trefynwy, Sir Fynwy, NP25 3EE pdf icon PDF 212 KB