Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Gofal Cartref: Archwiliad i mewn i weithrediad “Troi’r Byd Wyneb i Waered” fel ymagwedd gynaliadwy tuag at Ofal Cartref pdf icon PDF 209 KB

5.

Adroddiad Perfformiad Diogelu Plant

6.

Adroddiad Refeniw ac Alldro Cyfalaf: Adroddiad monitro cyllideb ar gyfer archwiliad chwarterol. pdf icon PDF 373 KB

7.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 89 KB

8.

Blaenrhaglen Gwaith Pwyllgor Dethol Oedolion pdf icon PDF 396 KB

9.

Cynllun Gwaith Cyngor a Chabinet pdf icon PDF 298 KB

10.

I gadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf fel y 10fed o Ragfyr 2019