Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Adroddiad o’r Arolygiad Oedolion Hŷn – Archwiliad o ddarganfyddiadau’r adroddiad a’r camau gweithredu arfaethedig. pdf icon PDF 58 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 138 KB

6.

Blaenrhaglen Gwaith y Pwyllgor Dethol Oedolion. pdf icon PDF 294 KB

7.

Blaengynllun Gwaith y Cyngor a Chabinet. pdf icon PDF 335 KB

8.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Mawrth yr 21ain o Ebrill 2020 am 10.00yb.