Agenda

Lleoliad: Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Craffu’r cynnydd o ran gweithredu ‘Troi’r Byd Wyneb i Waered’ fel dull cynaliadwy at Gofal yn y Cartref.

5.

Craffu Chwarterol o Ddatganiad Alldro Monitro Refeniw a Chyfalaf 2019/20. pdf icon PDF 373 KB

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 89 KB

7.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Dethol Oedolion. pdf icon PDF 396 KB

8.

Cynllun Gwaith y Cyngor a’r Cabinet. pdf icon PDF 100 KB

9.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Mawrth, 5ed Tachwedd 2019 am 10.00am.