Agenda

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Cyhoeddus Agored

4.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy pdf icon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Rheoli AHNE Dyffryn Gwy pdf icon PDF 82 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Monitro Cyllideb - Mis 7 pdf icon PDF 303 KB

7.

Archwilio cynigion cyllideb drafft 2020/21 pdf icon PDF 187 KB

Cyfeiriwch at y ddolen isod am fanylion – Agenda’r Cabinet 20fed o Ragfyr 2019:

 

·         Cynigion Cyllideb Gyfalaf Drafft 2020/21 i 2023/24

·         Cynigion Cyllideb Refeniw Drafft 2020/21

 

https://democracy.monmouthshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=144&MId=4192

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhestr Gweithredu

9.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 122 KB

10.

Blaenrhaglen waith Cymunedau Cryf pdf icon PDF 301 KB

11.

Blaenrhaglen waith Cabinet a Chyngor pdf icon PDF 520 KB

12.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf