Agenda

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Adroddiad Monitro Blynyddol Cyfredol y CDLl pdf icon PDF 381 KB

Craffu cyn penderfynu ar y ddau adroddiad cyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer y Gwasanaeth Cynllunio

pdf icon PDF 659 KB

Craffu cyn penderfynu ar y ddau adroddiad cyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Blaenraglen Waith Pwyllgor yr Economi a Datblygu pdf icon PDF 486 KB

7.

Rhaglen Waith y Cyngor a'r Cabinet pdf icon PDF 557 KB

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf