Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Select Committee Public Open Forum ~ Guidance

 

Our Select Committee meetings are live streamed and a link to the live stream will be available on the meeting page of the Monmouthshire County Council website

 

If you would like to share your thoughts on any proposals being discussed by Select Committees, you can submit your representation via this form

 

·      Please share your views by uploading a video or audio file (maximum of 4 minutes) or;

·      Please submit a written representation (via Microsoft Word, maximum of 500 words)

 

You will need to register for a My Monmouthshire account in order to submit the representation or use your log in, if you have registered previously.

 

The deadline for submitting representations to the Council is 5pm three clear working days in advance of the meeting.

 

If representations received exceed 30 minutes, a selection of these based on theme will be shared at the Select Committee meeting.  All representations received will be made available to councillors prior to the meeting.


If you would like to suggest future topics for scrutiny by one of our Select Committees, please do so by emailing
Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

4.

Craffu’r Gyllideb: Craffu’r cynigion ar gyfer cyllideb 2022/23. pdf icon PDF 1 MB

Defnyddiwch y ddolen hon er mwyn darllen y papurau ar gyfer yr eitem hon – mae ar gael fel rhan o agenda’r Cabinet  ar gyfer 19eg Ionawr 2022. 

https://democracy.monmouthshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=144&MId=4674

 

 

5.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

5.1

Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu dyddiedig 9fed Rhagfyr 2021. pdf icon PDF 351 KB

5.2

Cyfarfod Arbennig - Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu dyddiedig 14eg Rhagfyr 2021 (i ddilyn).

6.

Rhaglen Waith y Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu. pdf icon PDF 504 KB

7.

Blaenraglen Waith y Cyngor a’r Cabinet. pdf icon PDF 202 KB

8.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf