Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk with Remote Attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod gwefan Cyngor Sir Fynwy

 

Os hoffech i rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

 

·      Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud) neu os yn well gennych;

·      Cyflwynwch gynrychiolaeth ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

 

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen. 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod.

 

Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.


Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio
Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

4.

Cyflwyniad ynghylch Themâu sy'n Dod i'r Amlwg o'r Ymgynghoriad Cyhoeddus a gynhaliwyd ar yr Ysgol newydd yn y Fenni.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc. pdf icon PDF 500 KB

6.

Cynllunydd Gwaith y Cyngor a'r Cabinet pdf icon PDF 169 KB

7.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 468 KB

8.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

·         Cyfarfod Arbennig y Pwyllgor Dethol ar Blant a Phobl Ifanc – Dydd Llun 26ain Gorffennaf 2021 am 10.00am.

 

·         Cyfarfod Arferol y Pwyllgor Dethol ar Blant a Phobl Ifanc – Dydd Iau 9fed Medi 2021 am 10.00am.