Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Nodi'r Rhestr Weithredu o'r cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 39 KB

5.

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol - Chwarter 3

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Polisi a Strategaeth y Trysorlys (Atodiad D i ddilyn)

Dogfennau ychwanegol:

7.

Asesiad Risg Strategol Awdurdod Cyfan

Dogfennau ychwanegol:

8.

Blaengynllun Gwaith pdf icon PDF 29 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 83 KB

10.

I gadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf fel 19eg Mawrth 2020