Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau Fforwm Agored Cyhoeddus y
Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r llif byw ar gael ar dudalen cyfarfod gwefan Cyngor Sir Fynwy/ Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy'r ffurflen hon

 

Rhannwch eich barn drwy uwchlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud) neu;

Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

 

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy er mwyn cyflwyno’ch sylwadau neu ddefnyddio’ch manylion mewngofnodi, os ydych wedi cofrestru o’r blaen.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm,  dri diwrnod gwaith cyn y cyfarfod.

 

Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain yn seiliedig ar thema yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit. Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i Gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Mae faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad yn ôl disgresiwn y Cadeirydd, ond er mwyn ein galluogi i ddarparu ar gyfer nifer o siaradwyr, gofynnwn i gyfraniadau beidio â bod yn hwy na 3 munud.

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad o dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod gwaith o rybudd drwy e-bostio wendybarnard3@monmouthshire.gov.uk

Os hoffech awgrymu pynciau yn y dyfodol i’w craffu gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, e-bostiwch  wendybarnard3@monmouthshire.gov.uk

 

 

4.

Nodi'r Rhestr o Gamau Gweithredu o'r cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 123 KB

5.

23/24 Adroddiad y Trysorlys Ch2 pdf icon PDF 369 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Effeithiolrwydd y Fframwaith Rheoli Risg Strategol. pdf icon PDF 756 KB

7.

Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon - 2022/23. pdf icon PDF 448 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 (RIPA). pdf icon PDF 168 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit. pdf icon PDF 350 KB

10.

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 19eg Hydref 2023. pdf icon PDF 153 KB

11.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf: 11eg Ionawr 2024.