Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit

 

Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r llif byw ar gael ar dudalen cyfarfod gwefanCyngor Sir Fynwy. Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit, gallwch cyflwyno eich sylwadau  drwy’r ffurflen hon.

 

Rhannwch eich barn drwy uwchlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud) neu;

Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

 

Bydd angen i chi gofrestru ar cyfrif Fy Sir Fynwy er mwyn cyflwyno’r sylw neu ddefnyddio’ch manylion mewngofnodi, os ydych wedi cofrestru o’r blaen.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm, dri diwrnod gwaith cyn y cyfarfod.

 

Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain yn seiliedig ar thema yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit. Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i Gynghorwyr cyn y cyfarfod.

 

Mae faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad yn ôl disgresiwn y Cadeirydd, ond er mwyn ein galluogi i ddarparu ar gyfer nifer o siaradwyr, gofynnwn i gyfraniadau beidio â bod yn fwy na 3 munud.

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad o dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd yn y cyfarfod, bydd angen i chi roi tri diwrnod gwaith o rybudd drwy gysylltu â wendybarnard3@monmouthshire.gov.uk

 

Os hoffech awgrymu pynciau yn y dyfodol i’w craffu gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit, danfonwch e-bost at wendybarnard3@monmouthshire.gov.uk

 

4.

Nodi'r rhestr o gamau gweithredu o'r cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 129 KB

5.

Archwilio Cymru: Pennu Amcanion Llesiant. pdf icon PDF 873 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datganiad o Gyfrifon Cyngor Sir Fynwy 2022/23. pdf icon PDF 236 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Hunanasesu Drafft. pdf icon PDF 594 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Llafar ar Gapasiti'r Tîm Cyllid.

9.

Partneriaethau a Chydweithrediadau Allweddol. pdf icon PDF 358 KB

10.

Cynllun Gwaith i'r Dyfodol. pdf icon PDF 347 KB

11.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 328 KB

12.

Cadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf fel 19eg Hydref 2023.