Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Nodi'r Rhestr Weithredu o'r cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 42 KB

5.

Adolygiad Perfformiad Blynyddol y Pwyllgor Buddsoddi

6.

Swyddfa Archwilio Cymru: Cynllun Archwilio Blynyddol pdf icon PDF 284 KB

7.

Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad Grantiau 2018-19 pdf icon PDF 257 KB

8.

Swyddfa Archwilio Cymru: Adolygiad Diogelu pdf icon PDF 385 KB

9.

Ymateb y Swyddog - Adroddiad Archwilio - Cardiau Tanwydd pdf icon PDF 72 KB

10.

Forward Work Plan pdf icon PDF 51 KB

11.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 83 KB

12.

I gadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf fel 11eg Mehefin 2020