Mater - cyfarfodydd

DISABLED FACILITIES GRANTS - REMOVAL OF MEANS TESTING

Cyfarfod: 09/03/2022 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol (eitem 3.)

3. GRANTIAU CYFLEUSTERAU I'R ANABL - DILEU PROFION MODD pdf icon PDF 247 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Lisa Dymock

 

AUTHOR: Ian Bakewell, Housing & Communities Manager

 

CONTACT DETAILS: Ian Bakewell

Tel: 01633 644479

E-mail:            ianbakewell@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ystyried y manteision a’r risgiau o ddileu profion modd.

Wedi cymeradwyo’r cynnig i ddileu profion modd ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl bach a chanolig o’r 1afEbrill2022.