Mater - cyfarfodydd

Revisions to the South East Wales Education Achievement Service Collaboration and Members Agreement (the CAMA)

Cyfarfod: 09/03/2022 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol (eitem 2.)

2. Diwygiadau i Gytundeb Cydlafurio ac Aelodau Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru pdf icon PDF 257 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Paul Pavia

 

AUTHOR: Will McLean, Chief Officer, Children and Young People, Monmouthshire County Council

 

CONTACT DETAILS:

 

            Tel: 07834435934

            E-mail: willmclean@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

Argymhellir fod Aelodau yn cytuno i’r geiriad diwygiedig ym mharagraff 3.8 isod ac yn cytuno i ganiatáu’r GCA i gadw o leiaf hanner cant y cant o’i falans er mwyn diogelu’i hylifedd.