Mater - cyfarfodydd

MonLife - Museum Service Collections Rationalisation

Cyfarfod: 27/10/2021 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol (eitem 1.)

1. MONLIFE - RHESYMOLI CASGLIADAU'R GWASANAETH AMGUEDDFEYDD pdf icon PDF 263 KB

CABINET MEMBER: COUNTY COUNCILLOR L DYMOCK

 

 

AUTHOR:                    Rachael Rogers, Museums Manager

 

CONTACT DETAILS: Tel: 01873 854282

                                     E-mail: rachaelrogers@monmouthshire.gov.uk

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytunwyd ar y camau cau mynediad a gwaredu ar gyfer yr eitemau a gynigiwyd yn unol ag Adran 4 Pecyn Cymorth Gwaredu Cymdeithas Amgueddfeydd. (Gellir gweld y rhestr yn Atodiad 2).

 

I nodi mae hyn yn ffurfio’r pumed mewn cyfres. Caiff rhestri pellach o eitemau eu dynodi ar gyfer eu gwaredu fel y gallwn wneud argymhellion.