Mater - cyfarfodydd

Test 4

Cyfarfod: 20/01/2021 - Cabinet (eitem 3c)

3c CYNLLUN ARGYFWNG BYSIAU (BES) – CAIS I BOB CYNGOR YMUNO YNG NGHYNLLUN BES2 pdf icon PDF 332 KB

Adrannau/Wardiau yr Effeithir Arnynt: Y cyfan

 

Diben: Gosod cyd-destun ehangach, cefndir a’r rhesymau dros y Cynllun Argyfwng Bysiau (BES) a cheisio cymeradwyaeth y Cabinet i Gyngor Sir Fynwy ymuno yng nghynllun BES2. Mae hefyd yn nodi diwygiad arfaethedig Llywodraeth Cymru o wasanaethau bws yng Nghymru ac yn gofyn am gefnogaeth y Cabinet i alw am adroddiad pellach ar ddiwygio arfaethedig ar fysiau yn ymwneud â rheoili gwasanaethau bws yng Nghymru yn y dyfodol.

 

Awdur: Richard Cope

 

Manylion Cyswllt: richardcope@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

DATRYSWYD:

Nodi'r cyd-destun ehangach, y cefndir a'r rhesymau dros Gynllun yr Argyfwng Bysiau (BES) ac i ofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i Gyngor Sir Fynwy ymuno â'r cynllun BES2. Mae hefyd yn nodi diwygiad arfaethedig Llywodraethau Cymru (LlC) i wasanaethau bysiau yng Nghymru ac yn ceisio cefnogaeth y Cabinet wrth alw am adroddiad pellach ar ddiwygio bysiau arfaethedig yn ymwneud â rheoli gwasanaethau bysiau yng Nghymru yn y dyfodol.