Mater - cyfarfodydd

Test 2

Cyfarfod: 20/01/2021 - Cabinet (eitem 3a)

3a Cyllideb Gyfalaf Ardal Chwarae Chippenham Mead pdf icon PDF 260 KB

Adranau/Wardiau yr effeithir arnynt: Y cyfan

 

Diben: Cael cymeradwyaeth aelodau ar gyfer cynnwys cyllideb gyfalaf yn 2020/2021 ar gyfer prosiect Ardal Chwarae Chippenham Mead Trefynwy.

 

Awdur: Mike Moran, Cydlynydd Seilwaith Cymunedol

 

Manylion Cyswllt: mikemoran@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

DATRYSWYD:

Bod cyllideb gyfalaf o £111,421 yn cael ei chynnwys yng nghyllideb gyfalaf 2020/21 i ariannu'r gwaith o adeiladu man chwarae newydd yn Chippenham Mead, Mynwy a bod hyn yn cael ei ariannu gan gyfraniad cyfalaf cyfatebol o'r gweddillion S106 sydd gan y Cyngor o'r Datblygiad Croft-y-Bwla yn Llanoronwy Carn Cenhedlon, Mynwy (Cod Cyllid N563).