Manylion y penderfyniad

Revisions to the South East Wales Education Achievement Service Collaboration and Members Agreement (the CAMA)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Statws Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Argymhellir fod Aelodau yn cytuno i’r geiriad diwygiedig ym mharagraff 3.8 isod ac yn cytuno i ganiatáu’r GCA i gadw o leiaf hanner cant y cant o’i falans er mwyn diogelu’i hylifedd.

Dyddiad cyhoeddi: 09/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 09/03/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/03/2022 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Accompanying Documents: