Manylion y penderfyniad

INTERIM PAVEMENT CAFÉ POLICY

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Statws Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cytunwyd ar y polisi  interim ar gaffes a ddangosir yn atodiad 2 hyd at ddiwedd 2022.

 

Cadw’r ffi cais am isafswm cost o £10 i gefnogi busnesau i gydymffurfio gyda gofynion ac amcanion y polisi interim.

 

Cytunwyd i adolygu’r polisi yn cynnwys y ffi cais yn ystod 2022 i adlewyrchu newidiadau mewn deddfwriaeth ac arfer gorau, gan adrodd polisi a strwythur ffioedd diwygiedig i’r Aelod Cabinet i’w gymeradwyo. Bydd hyn yn cynnwys ymgynghoriad gyda fforymau busnes a phartïon eraill sydd â diddordeb y caiff eu hawgrymiadau eu hystyried fel rhan o’r polisi wedi ei ddiweddaru.

Awdur yr adroddiad: County Councillor Jane Pratt

Dyddiad cyhoeddi: 09/02/2022

Dyddiad y penderfyniad: 09/02/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/02/2022 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Accompanying Documents: