Manylion y penderfyniad

MONLIFE - RHESYMOLI CASGLIADAU'R GWASANAETH AMGUEDDFEYDD

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cytunwyd ar y camau cau mynediad a gwaredu ar gyfer yr eitemau a gynigiwyd yn unol ag Adran 4 Pecyn Cymorth Gwaredu Cymdeithas Amgueddfeydd. (Gellir gweld y rhestr yn Atodiad 2).

 

I nodi mae hyn yn ffurfio’r pumed mewn cyfres. Caiff rhestri pellach o eitemau eu dynodi ar gyfer eu gwaredu fel y gallwn wneud argymhellion.

Awdur yr adroddiad: Cabinet Member for Equalities and Engagement

Dyddiad cyhoeddi: 27/10/2021

Dyddiad y penderfyniad: 27/10/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/10/2021 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Accompanying Documents: