Manylion y penderfyniad

Bus Emergency Scheme (BES) - Request to all Councils to sign up to the BES2 Scheme

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

DATRYSWYD:

Nodi'r cyd-destun ehangach, y cefndir a'r rhesymau dros Gynllun yr Argyfwng Bysiau (BES) ac i ofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i Gyngor Sir Fynwy ymuno â'r cynllun BES2. Mae hefyd yn nodi diwygiad arfaethedig Llywodraethau Cymru (LlC) i wasanaethau bysiau yng Nghymru ac yn ceisio cefnogaeth y Cabinet wrth alw am adroddiad pellach ar ddiwygio bysiau arfaethedig yn ymwneud â rheoli gwasanaethau bysiau yng Nghymru yn y dyfodol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 04/02/2021

Dyddiad y penderfyniad: 20/01/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/01/2021 - Cabinet

Accompanying Documents: