Manylion y penderfyniad

Fixed Play Assessments and Future Action

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

DATRYSWYD:

Yn amodol ar ymgynghoriad, mae'r cyngor

 

Yn rhesymoli nifer yr ardaloedd chwarae sefydlog yn y sir ac yn ail-ddarparu y rhai yr argymhellir eu cau - mae'r cyfleoedd i resymoli yn fwy tebygol o ddigwydd yn y pedwar prif anheddiad;

 

Yn disodli'r dosbarthiad cyfredol Meysydd mewn Ymddiriedolaeth (FiT) o blaid dosbarthiad dwyradd Ardaloedd Chwarae Cymdogaeth a Throthwy a bod hyn yn cael ei ddefnyddio i resymoli nifer yr ardaloedd chwarae trefol yn y pedair prif dref;

 

Yn defnyddio'r dosbarthiad diwygiedig hwn wrth asesu cynlluniau gosodiad ar gyfer datblygiadau preswyl newydd yn y sir;

 

Yn rhesymoli'r ddarpariaeth chwarae sefydlog yn Nhrefynwy fel peilot cychwynnol, y gellir ei gyflwyno wedyn i'r prif aneddiadau eraill;

 

Yn y dyfodol symud tuag at ddarparu offer chwarae wedi'i adeiladu o ddefnyddiau mwy naturiol fel coed caled cynaliadwy (e.e. coed robinia), gyda chyfran uwch o offer hygyrch.

Dyddiad cyhoeddi: 04/02/2021

Dyddiad y penderfyniad: 20/01/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/01/2021 - Cabinet

Accompanying Documents: