Manylion y penderfyniad

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Dyddiad cyhoeddi: 26/07/2023

Dyddiad y penderfyniad: 26/07/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/07/2023 - Cabinet