Manylion y penderfyniad

Chippenham Mead Play Area Capital Budget

Statws Penderfyniad: Deleted

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

DATRYSWYD:

Bod cyllideb gyfalaf o £111,421 yn cael ei chynnwys yng nghyllideb gyfalaf 2020/21 i ariannu'r gwaith o adeiladu man chwarae newydd yn Chippenham Mead, Mynwy a bod hyn yn cael ei ariannu gan gyfraniad cyfalaf cyfatebol o'r gweddillion S106 sydd gan y Cyngor o'r Datblygiad Croft-y-Bwla yn Llanoronwy Carn Cenhedlon, Mynwy (Cod Cyllid N563).

Dyddiad cyhoeddi: 04/02/2021

Dyddiad y penderfyniad: 20/01/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/01/2021 - Cabinet

Accompanying Documents: