Manylion y penderfyniad

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995

Cadarnhawyd y rhestr ddilynol o daliadau:

 

(i)         Caiff praesept Awdurdod yr Heddlu ei dalu o Gronfa’r Cyngor mewn deuddeg rhandaliad cyfartal ar drydydd dydd Mawrth pob mis

                     

(ii)        Caiff praeseptiau’r Cynghorau Cymuned eu talu drwy dri rhandaliad cyfartgal ar y diwrnod gwaith olaf yn Ebrill, Awst a Rhagfyr.

 

Awdur yr adroddiad: Cabinet Member for Resources

Dyddiad cyhoeddi: 15/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 15/01/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/01/2020 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Accompanying Documents: