Manylion y penderfyniad

GWEITHGOR CRONFA'R EGLWYS YNG NGHYMRU

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Statws Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cytunwyd y dylid dyfarnu’r grantiau canlynol yn unol â’r rhestr o geisiadau.

Awdur yr adroddiad: County Councillor Rachel Catherine Garrick

Dyddiad cyhoeddi: 03/08/2022

Dyddiad y penderfyniad: 03/08/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 03/08/2022 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Accompanying Documents: