Pori cynlluniau gwaith i'r dyfodol

Cabinet, 2024

Y Blaengynllun yw rhestr o benderfyniadau allweddol y cyngor a fydd yn cael eu gwneud dros y 12 mis nesaf. Bydd y penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud naill ai gan y Cabinet, Aelodau Unigol y Cabinet neu’r Cyngor llawn.

Mae’r cynllun yn cynnwys disgrifiad byr o’r penderfyniad sydd i’w wneud; pwy fydd yn ei wneud; pryd y bydd y penderfyniad yn cael ei wneud a manylion cyswllt am ragor o wybodaeth.

Mae’r rhan hon o’r wefan wrthi’n cael ei datblygu ar hyn o bryd. Gallwch edrych ar y cynllun llawn drwy glicio’r ddolen isod ac edrych ar y cynllun sydd wedi’i argraffu, sy’n cynnwys pawb sy’n gwneud penderfyniadau. Unwaith bod hyn yn gyflawn gallwch hidlo penderfyniadau yn seiliedig ar ddyddiadau, y sawl sy’n gwneud penderfyniadau ac ati felly efallai y gwelwch nad yw’r hidlyddion chwilio yn gweithio’n gywir ar hyn o bryd.

 

Plans
  • Nid oes cynlluniau wedi eu cyhoeddi ar gyfer y cyfnod hwn