Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Medi, 2023 2.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

2. Datganiadau o Fuddiant

  • County Councillor Jayne McKenna - Personal - Declared a personal, non-prejudicial interest pursuant to the Members’ Code of Conduct in respect of application DM/2023/00939 as a family member works for the applicant, EuroGarages.